Program letošního ročníku

Program mládežnické akce Anděl se v těchto dnech vytváří.

Hotov by měl být koncem měsíce ledna.