Definitivní seznam odpoledních hostů

V odpoledním programu vystoupí za mediální evangleizaci Bedřich Jetelina, za knižní evangleizaci Jiří Koun, za vztahovou evangelizaci Vít Vurst, za nárazovou evangelizaci Juraj Turóci a hudební evangelizaci přestaví Petr Hřib.