3 otázky pro Vítka Vursta

Jeden ze dvou hlavních řečníků odpověděl na 3 otázky, které nás budou provázet celou akcí. Odpovědi Vítka Vursta hledejte na hlavní straně.